Overzicht

De oude St Paul’s Cathedral | St Paul’s Cathedral in de middeleeuwen

De oude St Paul's Cathedral werd eeuwen geleden bovenop Ludgate Hill gebouwd. Het was de vierde kerk die op deze plek werd gebouwd totdat de Grote Brand van Londen in 1666 het grootste deel ervan verwoestte. We hebben een gedetailleerde gids samengesteld om de geschiedenis van de oude St. Paul's Cathedral te begrijpen en hoe hij als fundering diende voor de huidige kathedraal. Blijf lezen om meer te weten te komen over dit gekoesterde monument!

Wat is de oude St Paul’s Cathedral? | St Paul's Cathedral tickets

st paul's cathedral londen

Bouw van de oude St Paul's Cathedral | St Paul's Cathedral tickets

st paul's cathedral londen

Nieuw werk aan de oude St Paul's Cathedral | St Paul's Cathedral tickets

st paul's cathedral londen

Na de brand in 1135 en een reeks stormen ging de bouw van de kathedraal in de 12e eeuw verder. De nieuwe bouwstijl – gotische architectuur – leidde tot de bouw van lancetvormige bogen over de vroegere Normandische zuilen.

In 1221 werd een toren gebouwd en in 1255 werd het dak van de kathedraal met hout herbouwd. Hierna werd het oostelijke uiteinde van de kathedraal uitgebreid met de St Faith parochiekerk. Deze toevoeging werd het "nieuwe werk" genoemd en werd voltooid in 1314.

Kapelhuis in de oude St Paul’s Cathedral | St Paul’s Cathedral tickets

Rond 1332 werd een achthoekige kapittelzaal gebouwd door meestermetselaar William de Ramsey. Dit werd beschouwd als een van de vroegste voorbeelden van loodrechte gotische architectuur. Opgravingen onthulden de fundering van de kapittelzaal die zichtbaar was op het zuidelijke kerkhof van de huidige St Paul's Cathedral.

Interieur van de oude St Paul’s Cathedral | St Paul’s Cathedral tickets

st paul's cathedral londen

Paul's Walk in de oude St. Paul's Cathedral | St Paul's Cathedral

st paul's cathedral londen

Paul's Walk verwijst naar het gigantische schip in de oude St Paul's Cathedral. In historische archieven is gedocumenteerd dat het schip werd gebruikt als marktplaats en ontmoetingspunt tijdens de ambtsperiode van bisschop Braybrooke tussen de jaren 1381 en 1404.

Tegen de 15e eeuw werd St Paul's Cathedral het centrum voor nieuws en roddels in de stad. Jarenlang kwamen mensen uit alle lagen van de bevolking naar Paul's Walk om nieuws, actualiteiten, politiek, grappen en meer te bespreken. Gezien het feit dat het een hotspot in de stad was, begonnen ook veel dieven, prostituees en bedelaars zich te verzamelen bij Paul's Walk.

Verval van de oude St. Paul's Cathedral

Het begin van de 16e eeuw markeerde het gestage verval van de oude St. Paul's Cathedral. Tegen die tijd was het gebouw zelf aan het verslechteren en de koning Hendrik VIII en koning Eduard VI gaven opdracht om de interieurs af te breken.

Ontbinding van de kloosters

Koning Hendrik VIII en koning Eduard VI keurden de ontbinding van de kloosters goed. Dit officiële besluit leidde onder meer tot de vernietiging van het interieur van de oude St Paul's Cathedral, waaronder de knekels, crypten, kloosters, heiligdommen, kapellen en andere gebouwen op het kerkhof. Uiteindelijk werden veel locaties in de kathedraal in beslag genomen door de koning en verhuurd aan boekverkopers, drukkers en andere kleine bedrijven. In 1549 verzamelden radicale protestantse predikers zich bij de kathedraal en begonnen met een menigte aan de vernietiging van het interieur.

Instorting van de torenspits

Op 4 juni 1561 zorgde een enorme blikseminslag ervoor dat de torenspits vlam vatte en uiteindelijk door het dak van het schip instortte. Het gerucht gaat dat een loodgieter op zijn sterfbed bekende dat hij een stapel kolen en ander brandbaar materiaal in de toren had achtergelaten voordat deze instortte. Er waren echter veel ooggetuigen van de storm die deze bewering tegenspraken. Hoe het ook zij, er was iets dat heet genoeg om de torenspits te laten smelten en door het dak te laten storten, waardoor hij volledig werd vernietigd.

Restauratiewerkzaamheden

Na mislukte pogingen om het dak van het schip te herbouwen, gaf koning Jacobus I opdracht tot de restauratie van de kathedraal. Hij maakte zich zorgen over de vreselijke staat van verval van de kerk en stelde in 1621 de beroemde architect Inigo Jones aan om het gebouw te restaureren. Jones begon met het schoonmaken en herbouwen van delen van de kathedraal in overeenstemming met de gotische stijl en voegde ook een klassieke portiek toe aan de westgevel van de kerk in de jaren 1630. Zijn werk kwam tot stilstand tijdens de Engelse Burgeroorlog toen het gebouw werd beschadigd en mishandeld door de oppositie.

De Grote Brand van Londen in 1666

Toen de monarchie in Engeland werd hersteld, huurde koning Karel II architect Sir Christopher Wren in om de kathedraal te herbouwen. Terwijl de wederopbouw aan de gang was, sloeg op een avond in 1666 een vreselijke tragedie toe toen de Grote Brand van Londen vele delen van de stad verwoestte, waaronder de kathedraal. De steiger van het gebouw was gemaakt van hout waardoor het zich snel verspreidde en het dak, het metselwerk en andere materialen in de kerk vernietigde. Het grootste deel van het gebouw werd door de brand verwoest.

Wrens sloopvoorstel | St Paul's Cathedral tickets

st paul's cathedral londen

Sir Christopher Wren werd aangesteld als opzichter van de architecturale werken van de koning. Wren werd gevraagd om de kathedraal te herbouwen in overeenstemming met de klassieke stijl die door Inigo Jones in 1630 was geïnitieerd. In plaats daarvan stelde Wren voor om het hele gebouw te slopen en van de grond af opnieuw op te bouwen. Aangenomen wordt dat hij de slordige manier waarop de vorige kerk was gebouwd, wilde corrigeren.

Dit voorstel werd met afkeuring ontvangen door de mensen van de stad en de geestelijkheid. Wren stelde vervolgens voor om het oorspronkelijke gebouw te restaureren en de toren te vervangen door een koepel.

Wrens reconstructie van St Paul's Cathedral | St Paul's Cathedral tickets

st paul's cathedral londenBoek je St Paul's Cathedral tickets

Go City London Explorer Pass: Kies 2 tot 7 bezienswaardigheden
Gratis annuleren
Verlengde geldigheid
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Meer info

St Paul’s Cathedral tegenwoordig | St Paul’s Cathedral tickets

st paul's cathedral londen

Veelgestelde vragen over de oude St Paul's Cathedral | St Paul's Cathedral tickets

Wat is de oude St Paul's Cathedral?

Sinds de geboorte is St Paul's Cathedral verschillende keren gebouwd en gereconstrueerd. Het vierde kathedraalgebouw dat bestond vóór de Grote Brand van 1666 wordt de Old St Paul's Cathedral genoemd.

Wat is de betekenis van Oude Sint-Pauluskathedraal?

Vóór de Grote Brand en de ineenstorting van de torenspits was Old St Paul's Cathedral een soort openbaar centrum waar mensen uit alle lagen van de bevolking samenkwamen. Enkele ongelukkige gebeurtenissen leidden tot de ondergang van Old St Paul's Cathedral en de torenspits werd vervangen door een koepel door Sir Christopher Wren. Maar zelfs vandaag de dag staat er een model van Old St Paul's Cathedral in het Museum of London. Hoewel de torenspits vandaag de dag niet meer bestaat, maakt Old St Paul's Cathedral deel uit van een erfenis die in de afgelopen eeuwen door St Paul's Cathedral is gebouwd.

Before the Great Fire and the collapse of the spire, Old St Paul's Cathedral was center public center of sorts where people from all walks of life would gather. Some unfortunate events led to the downfall of Old St Paul's Cathedral and the spire was replaced by a dome by Sir Christopher Wren. But a model of Old St Paul's Cathedral sits in the Museum of London even today. Although the spire doesn't exist today, Old St Paul's Cathedral is a part of a legacy that was built by St Paul's Cathedral over the past centuries.

Mag ik de Old St Paul's Cathedral zien?

Het gebouw dat op de plaats van de Old St Paul's Cathedral staat, heeft niet meer hetzelfde ontwerp. Een model ervan is echter verkrijgbaar in het Museum of London. Je kunt nog steeds het huidige St Paul's Cathedral-gebouw bezoeken en je vergapen aan de prachtige architectuur terwijl je je de pracht van de torenspits voorstelt die niet meer bestaat.

The building that stands in the place of Old St Paul's Cathedral no longer has the same design. However, a model of it is available at the Museum of London. You can still visit the current St Paul's Cathedral building and marvel at its beautiful architecture while you imagine the magnificence of the spire that no longer exists.

Wat is er gebeurd met de Old St Paul's Cathedral?

Na de ontbinding van de kloosters begon de oude St. Paul's Cathedral in verval te raken. Het gebouw verkeerde in een slechte staat, kort daarna stortte de torenspits in. De begonnen restauratiewerken werden stopgezet vanwege de Engelse Burgeroorlog, waarna de Grote Brand de kathedraal bijna volledig afbrandde. Hierna kreeg Christopher Wren de taak om de kathedraal te restaureren.

Is er nog iets over van de oude St Paul's Cathedral in het huidige gebouw?

Sir Christopher Wren begreep dat veel Londenaren diepe gevoelens koesterden voor het gebouw Old St Paul's Cathedral. Hij probeerde zoveel mogelijk van de oude kathedraal te herstellen. De torenspits verkeerde echter in een onherstelbare staat, waardoor hij besloot deze te vervangen door een koepel.